Práce v kovárně – základy kovářství (cca 120hodin)| Střední škola Oselce
Oselce

Práce v kovárně – základy kovářství (cca 120hodin)

Vzdělávací program vede k osvojení odborné terminologie, znalostí a dovedností z oblasti základních kovářských operací (prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, probíjení, ohýbání, sekání a kovářské svařování), kalení a popouštění (voda, olej) nářadí a nástrojů. Absolvent vyrábí jednodušší kovářské výrobky, nářadí a nástroje.

Celý vzdělávací program.                   Přihláška do kurzu

Práce v kovárně – základy kovářství Práce v kovárně – základy kovářství Práce v kovárně – základy kovářství Práce v kovárně – základy kovářství