Vzdělávání dospělých| Střední škola Oselce
Oselce

Vzdělávání dospělých

Přehled programů v rámci vzdělávání dospělých.

Práce v kovárně – základy kovářství (cca 120hodin)
Vzdělávací program vede k osvojení odborné terminologie, znalostí a dovedností z oblasti základních kovářských operací (prodlužování, rozšiřování, pěchování, osazování, probíjení, ohýbání, sekání a kovářské svařování), kalení a popouštění (voda, olej) nářadí a nástrojů. Absolvent vyrábí jednodušší kovářské výrobky, nářadí a nástroje.

Projekt UNIV 3
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací.

Projekt UNIV 2 KRAJE
Proměna škol v centra celoživotního učení.