Oselce

Přijímací řízení pro učební obory.

21. 3. 2018

pracoviště Blovice: 21. 3. 2018 od 9 hodin

pracoviště Oselce: 21. 3. 2018 od 13 hodin

Obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Zápisový lístek můžete odevzdat  hned na místě, nebo do 10 pracovních dnů od přijetí ke studiu.

 

Vyvěšeno na úřední desku: 02.03.2018

Z úřední desky bude sejmuto: 22.03.2018