Oselce

Přihlášky ke studiu na školní rok 2018/2019

Uzávěrka 1.3.2018

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení učebních oborů a nástavbového studia zasílejte do 1.3.2018.

Ředitel SŠ a ZŠ Oselce vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení

pro učební obor

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 

a studijní obory

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

Uzávěrka přihlášek je dne 1.3.2018.

Termín talentové zkoušky 15.3.2018.

Náhradní termín 16.3.2018.

Vyvěšeno na úřední desku: 14.02.2018

Z úřední desky bude sejmuto: 31.03.2018