Oselce

Přihlášky ke studiu na školní rok 2018/2019

I nadále přijímáme přihlášky do všech nabízených učebních a studijních oborů. Konec termínu je 31.8.2018

 

Ředitel SŠ a ZŠ Oselce vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení

pro učební obor

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 

a studijní obory

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

Uzávěrka přihlášek je dne 31.5.2018. Termín talentových zkoušek bude stanoven.

 

Do všech ostatních učebních oborů vyhlašuje ředitel SŠ a ZŠ Oselce druhé kolo přijímacího řízení.

Uzávěrka přihlášek je 31.8.2018.

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 21.03.2018

Z úřední desky bude sejmuto: 31.08.2018