Oselce

Hodnocení profilových zkoušek MZ

pro studijní obory Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Uměleckořemeslné zpracování kovu

Vyvěšeno na úřední desku: 02.04.2018

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2018