Přijímací řízení BLOVICE| Střední škola Oselce
Blovice

Přijímací řízení BLOVICE

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.

Termín podání přihlášek: 

  • tříleté učební obory do 1.3.2018

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Tříleté obory

Vysvětlivky k tiskopisům

Obě strany přihlášky vyplňte, nechte potvrdit na ZŠ a odešlete na adresu: Střední škola a Základní škola, Oselce 1, 335 01 Nepomuk

Učební obory

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí posledního ročníku ZŠ.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.
U oborů skupiny E bude v přijímacím řízení přihlíženo na písemné doporučení školského poradenského zařízení. 

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů - Podnikání

Žáci budou přijímáni na základě průměrného prospěchu v prvním pololetí třetího ročníku učebního oboru.
Požadujeme souhlas lékaře se studiem zvoleného oboru.

 

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2018/2019

41-55-E/01  Opravářské práce  14 žáků

65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby  14 žáků

29-51-E/01  Potravinářská výroba  14 žáků

41-51-E/01  Farmářské práce  14 žáků

64-41-L/51  Podnikání 30 žáků