Obory vzdělávání BLOVICE| Střední škola Oselce

Obory vzdělávání BLOVICE

Přehled oborů vzdělávání a studijních oborů Blovice.

Ředitel školy stanovil na základě paragrafu 60, odstavec 4 písmeno a zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Počet je uveden v závorce za názvem oboru.

Nabídka učebních a studijních oborů pro školní rok 2018/2019.

Tříleté učební obory pro žáky a žákyně ze ZŠ

U oborů skupiny E není v přijímacím řízení potřeba písemné doporučení školského poradenského zařízení. Ve všech nabízených učebních oborech získávají absolventi výuční list.

 • 41-55-E/01  Opravářské práce (14)

  Učební obor určený chlapcům, kteří po absolvování ovládají ruční i strojní opracování materiálů, mohou vykonávat údržbu a některé opravy strojů používaných v rostlinné a živočišné výrobě.  Součástí učebního plánu je absolvování svářečského kurzu a získání řidičského oprávnění na traktor. Oba kurzy jsou zdarma.

 • 65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby (14)

  Obor je zaměřen na základní zpracování surovin, přípravu a expedici výrobků teplé i studené kuchyně, nápojů, příloh a moučníků.

 • 29-51-E/01  Potravinářská výroba (14)

  Chlapci i dívky jsou schopni po absolvování závěrečných zkoušek pracovat v cukrářské výrobě,  dokáží obsluhovat  stroje, připravovat suroviny, zvládají finální zhotovení i zdobení cukrářských  výrobků, restauračních  moučníků a zmrzlin.

 • 41-51-E/01 Farmářské práce (14)

  Nově zaváděný učební obor pro chlapce a děvčata se zájmem o zemědělskou výrobu.
 • 64-41-L/51  Podnikání (30)

  Dvouleté nástavbové studium pro absolventy tříletých uč. oborů SOU - veškerého zaměření. Maturant získá praktické i teoretické znalosti k zvládnutí práce TH pracovníků v různých oborech národního hospodářství. Administrativa, účetnictví, všeobecný přehled jsou zárukou dobrého uplatnění.

 

UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE 1000 Kč/měsíc.
Stravování celodenní 85 Kč, jedno hlavní jídlo 23 Kč.