Oselce

Ukázkový den v SŠ Oselce

Příspěvek ZŠ Blatenská, Horažďovice

UKÁZKOVÝ DEN VE SŠ OSELCE

Naši kluci z osmých a devátých tříd se spolu se třemi děvčaty účastnili ukázkového dne. Žáci byli rozděleni podle ročníků na dvě skupiny. První odešla do kovářské dílny, kde se jich ujal mistr kovář. Představil své řemeslo praktickou ukázkou – výrobu lístku. Pak studenti třetího a čtvrtého ročníku si rozebrali naše žáky a pracovali s nimi na společném díle. Naši žáci pracovali v kovárně se zaujetím, a odnesli si krásný přívěšek – lístek, třeba na klíče.

Druhá skupina žáků si prohlédla nejprve galerii – výstavku maturitních prací. Asi největší zájem u žáků vzbudilo funkční dělo.

 Po té se skupina odebrala do dílny pro truhláře. Pan mistr žáky rozdělil do tří skupin. Každé skupině velel jeden mistr odborného výcviku. Našim žákům opět pomáhali studenti ze SŠ. Učili je pilovat, hoblovat. Viděli práci CNC stroje, také si vyzkoušeli techniku tzv. inkrustaci a řezbu.

Nakonec díky CNC stroji žáci získali a také si řádně vyzkoušeli píšťalku.

Všichni studenti se chovali k našim žákům velice vstřícně a ochotně vysvětlovali a pomáhali při samotné práci. Tito studenti se jistě v životě neztratí. Maturitní studium mají náročné. Vyhovět požadavkům státní maturity a zhotovit výrobek v praktické části. Studenti často pokračují studiem na vyšší odborné škole v Písku, nebo na vysokých školách Plzni či Praze. Na této škole prostě platí ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY. Děkujeme vedení školy, všem mistrům odborného výcviku a hlavně studentům, kteří se profesionálně postarali o naše žáky.

Mgr. Šárka Zeithamlová, ZŠ Blatenská 540, Horažďovice