Oselce

Reakce na kovářský den

Milá školo, v sobotu 22. listopadu jsi mě nadchla, když jsi mně umožnila navštívit Tě a seznámit se s ročníkovými a absolventskými pracemi kovářů a truhlářů, které Ty vychováváš. Když jsem viděl práci v kovárně, soustředěné tovaryše, mladé kluky, kteří již teď mohou ukázat estetiku v železe a dřevě – byl jsem dojat! Vše ušlechtilé vzniká jen zušlechťováním a Ty, Tvoji kantoři a další zaměstnanci, zušlechťujete to nejcennější co máme – naše děti! Máte moji úctu! V úkloně Jiří Vápeník Praha 17 – Řepy