Spolupráce s firmou Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.| Střední škola Oselce
Oselce

Spolupráce s firmou Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

Podpora žáků ve vzdělání - obor Truhlář 33-56-H/01 (tříletý ukončený výučním listem)

I. ročník

  • Příspěvek na ruční nářadí ve výši 2 000,- Kč
  • Příspěvek na učebnice odborných předmětů (Technické kreslení) ve výši 500, Kč
  • Žák obdrží firemní ochranné pracovní pomůcky (pracovní oblek, pracovní boty, ochranné brýle a chrániče sluchu)

II. ročník

  • Příspěvek na cvičný materiál ve výši 1 500,- Kč (díky tomuto příspěvku si žáci odnesou cvičné výrobky bez finanční náhrady – dříve si žáci výrobky odkupovali za cenu materiálu)

III. ročník

  • Podpoření žáci vykonávají odborný výcvik na pracovištích firmy Haas Fertigbau (pracoviště Chanovice), za odpovídající finanční odměnu, která je ze zákona určena na minimálně 30% z minimální mzdy (přepočteno na odpracované dny/hodiny). Firma Haas Fertigbau se zavazuje vyplácet mzdu ve výši 60 - 100% dle docházky a odvedené práce.
  • Materiální podpora závěrečných zkoušek

Aktuální do: 31.12.2018