Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“| Střední škola Oselce
Oselce

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“

Slavnostní předání cen vítězům se uskutečnilo ve čtvrtek 24. května 2018 v Techmania Science Center v Plzni.

Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" vyhlašuje pravidelně již osmým rokem Plzeňský kraj pro žáky základních a středních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 základních a 15 středních škol. Porota hodnotila celkem 70 výrobků.

Slavnostního předávání cen se zúčastnil také hejtman Josef Bernard, jeho náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, náměstek pro oblast regionálních fondů, EU a informatiky Ivo Grüner a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Mezi hosty byla také senátorka Milada Emmerová a předseda finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Václav Votava.

Účastníci soutěže soupeřili ve třech kategoriích. První kategorie byla pro žáky 1. – 5. třídy základní školy, druhá kategorie pak pro žáky 6. – 9. třídy základní školy. Kategorie třetí byla pro žáky 1. – 2. ročníku středních škol.

První místo ve třetí kategorii získal žák 2. ročníku SŠ Oselce Dominik Lucák za výrobek "Sloupkové hodiny".

  

Aktuální do: 31.01.2020