Oselce

Rovný přístup ke vzdělání na SŠ a ZŠ Oselce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008039

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Aktuální do: 31.10.2024