Oselce

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Projekt je zaměřen na podporu motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů vzdělávání a na zkvalitnění podmínek pro studium v oborech SŠ a ZŠ Oselce. Díky modernizaci učeben a dílen odborného výcviku bude žákům příslušných oborů umožněno získání znalostí a odborných kompetencí, a tím se zvýší možnost jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je také zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti našich žáků. Významnou součástí projektu je osobnostního rozvoj pedagogických pracovníků a spolupráce se základními školami
(ZŠ Přeštice, ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Kasejovice, ZŠ Chanovice, ZŠ Pačejov, ZŠ Horažďovice Komenského 211, ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Letiny).

Aktuální do: 31.10.2024