Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji| Střední škola Oselce
Oselce

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Projekt je zaměřen na podporu motivace žáků základních škol ke studiu technických oborů vzdělávání a na zkvalitnění podmínek pro studium v oborech SŠ a ZŠ Oselce. Díky modernizaci učeben a dílen odborného výcviku bude žákům příslušných oborů umožněno získání znalostí a odborných kompetencí, a tím se zvýší možnost jejich uplatnění na trhu práce. Součástí projektu je také zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti našich žáků. Významnou součástí projektu je osobnostního rozvoj pedagogických pracovníků a spolupráce se základními školami
(ZŠ Přeštice, ZŠ Blovice, ZŠ Nepomuk, ZŠ Kasejovice, ZŠ Chanovice, ZŠ Pačejov, ZŠ Horažďovice Komenského 211, ZŠ Spálené Poříčí, ZŠ Letiny).

Dne 28. 5. 2018 proběhl ve Stření škole v Oselcích projektový den v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. Navštívili nás žáci ZŠ Kasejovice, kteří si vyzkoušeli práci na truhlárně, kovárně, automechanické dílně a zároveň získali představu o vyučovaných oborech.