Adaptační kurzy, září 2017| Střední škola Oselce
Oselce

Adaptační kurzy, září 2017

.

Adaptační kurzy prvních ročníků

Začátkem září se uskutečnily adaptační kurzy prvních ročníků našich žáků. Některé aktivity probíhaly na Lipně, některé v blízkosti Oselec. Záměrem kurzů bylo co nejvíce usnadnit našim novým žákům přechod ze základní školy na školu střední, umožnit jim poznat jejich nové spolužáky mimo školní prostředí a pomoci jim co nejdříve se začlenit do třídního kolektivu. A to se nám podařilo.

 

Adaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurzAdaptační kurz

Aktuální do: 31.12.2019