Energie pro budoucnost| Střední škola Oselce
Oselce

Energie pro budoucnost

Ekologické beseda

Energie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnostEnergie pro budoucnost

 11. prosince 2015 se konala pro první a druhý ročník maturitních oborů přednáška na téma "Energie pro budoucnost", které pro nás zorganizovala Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí. Zajímavá témata, se kterými jsme byli seznámeni, se týkala globálního pohledu na jadernou energii, možností využití úspor a obnovitelných zdrojů energie a život v pasivním domě. Na závěr besedy proběhla soutěž, ve které dostali žáci věcné ceny.

Autor fotografií: Lucie Staňková

Publikováno: 15.12.2015

Aktualizováno: 15.12.2015